Velkommen til hjemmesiden om hegnslovens regler om nabohegn. Her kan du finde oplysninger om, hvordan naboproblemer om hegn håndteres, så du undgår alvorlige konflikter med din nabo. Oplysningerne kan anvendes både af offentlige myndigheder og private grundejere.

Du kan finde:

© Rettighederne til denne internetside tilhører indehaveren. Det er tilladt at citere fra hjemmesiden med behørig kildeangivelse. Dog må materialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Hjemmesiden opdateres, når der foreligger nyheder. Seneste opdatering: 4. februar 2018.
 

BENDT BERG